FNV Bondgenoten (“FNV”) verzorgt de Gewoon Goed Werk-meter, een door TNO gevalideerd instrument waarmee werknemers kunnen meten of zij ‘gewoon goed werk’ hebben.

Wij van FNV achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Als wij persoonsgegevens verwerken, houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) stelt. Persoonlijke gegevens, oftewel gegevens die iets zeggen over een specifiek individu, worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij is het goed om te weten dat het gegeven of iemand lid is van een vakbond of niet, op grond van de wet extra is beschermd.

FNV is (conform de Wbp) de verantwoordelijke partij voor alle persoonsgegevens die via de Gewoon Goed Werk-meter worden verzameld. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de Gewoon Goed Werk-meter verzamelen, met welke doeleinden we dat doen en hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken en beveiligen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2013.

Het bezoeken van www.gewoongoedwerkmeter.nl

Als je de Gewoon Goed Werk-meter bezoekt op http://www.gewoongoedwerkmeter.nl, worden er twee 'cookies' geplaatst. Met deze cookies houden wij algemene statistieken bij van hoe onze website wordt gebruikt. Met behulp van die informatie (o.a. hoe vaak dezelfde bezoekers onze site bezoeken, vanaf welke andere pagina bezoekers afkomstig zijn, de gebruikte besturingssystemen, browsers en taalinstellingen), kunnen wij onze website verbeteren en makkelijker vindbaar maken.

De eerste cookie is voor de dienst Google Analytics. Volgens de privacy policy van Google, worden er ten behoeve van Google Analytics geen persoonsgegevens verwerkt. Dat wil zeggen dat Google ervoor zorgt dat de bezoekersstatistieken niet (meer) herleidbaar zijn tot individuele personen. Google Analytics verzamelt ook uitdrukkelijk niet de gegevens die je concreet invult in de Gewoon Goed Werk-meter.

De tweede cookie is afkomstig van Piwik, een open source web analytics softwareprogramma. Dit programma wordt gedraaid en beheerd door onze eigen (externe) systeembeheerder en developer en is zo geconfigureerd dat je privacy is beschermd. Zie http://piwik.org/privacy/. Het bedrijf dat onze online marketing doet, krijgt inzage in de anonieme of geanonimiseerde gegevens die met behulp van Piwik worden verzameld, om onze online marketing te helpen verbeteren.

In de rechterhoek onderin onze website, vind je het 'cookie control' dashboard, waarmee je de cookies aan of uit kunt zetten. We vragen je vriendelijk om de cookies aan te houden, om ons te helpen de Gewoon Goed Werk-meter steeds beter te maken.

Het invullen van de Gewoon Goed Werk-meter

Om de Gewoon Goed Werk-meter in te kunnen vullen, moet je een e-mailadres verstrekken.

Je e-mailadres gebruiken we alleen om je de link te kunnen sturen waarmee je de test kunt beginnen, om je het resultaat van de test toe te sturen en om je, als je hebt aangegeven dat je dat wilt, na zes maanden te vragen of je de test nog eens zou willen invullen, nergens anders voor.

Je voornaam kun je invullen, maar dat is niet verplicht. Het invullen van je voornaam is enkel bedoeld om je aan te kunnen spreken in de e-mail met daarin de link voor de test en de resultaten (“Beste …”).

De ingevulde antwoorden op de test en individuele rapportages, behandelen we vertrouwelijk. Onze (externe) developer en systeembeheerder, heeft technisch gezien toegang tot de database met de ingevulde gegevens. Op grond van de Wbp en de overeenkomst met ons, zijn dat soort partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen tegen verlies en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Hoewel wij onze verantwoordelijkheid nemen en passende beveiligingsmaatregelen implementeren, kan 100% veiligheid door niemand worden gegarandeerd. Als je zelf je anonimiteit zo goed mogelijk wilt beschermen, kun je een e-mailadres gebruiken waarin je volledige naam niet voor komt. Als je een anoniem e-mailadres gebruikt en niet je echte (voor)naam invult, kunnen wij, en onze systeembeheerder(s), de door jou ingevulde gegevens normaal gezien nooit naar jou als individu herleiden. Dat betekent dat er dan geen sprake is van persoonsgegevens.

De ingevulde antwoorden en de rapportages zijn in eerste instantie bedoeld om aan de persoon die de test heeft doorlopen, een beeld te geven van de mate waarin die persoon 'gewoon goed werk' heeft.

Daarnaast gebruiken wij de gegevens op geaggregeerd niveau (dus niet herleidbaar tot een individu) in de Gewoon Goed Werk–camera, een webtool dat ons helpt om ons vakbondswerk beter te kunnen verrichten en om op algemeen niveau uitspraken te kunnen doen over de mate waarin werknemers in ons land (binnen bepaalde sectoren en/of bedrijven) 'gewoon goed werk' hebben.

De Gewoon Goed Werk–camera is zo ingericht dat er alleen rapportages kunnen worden verstrekt die zijn gespecificeerd op bepaalde sectoren, bedrijven of afdelingen, als een bepaald minimaal aantal personen binnen de relevante groep, de vragenlijst heeft ingevuld. Dit helpt waarborgen dat de gegeven antwoorden niet te herleiden zijn naar specifieke personen.

Daarnaast zijn alle kaderleden en bestuurders die gebruik kunnen maken van de Gewoon Goed Werk–camera gebonden aan gebruiksvoorwaarden, die onder andere zijn bedoeld om te waarborgen dat personen die de Gewoon Goed Werk–meter hebben ingevuld, daar geen nadeel van ondervinden.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om verlies en ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. We gebruiken onder andere SSL-beveiliging voor de verbinding (https).

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel door middel van links met deze website zijn verbonden.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Vorderingen van bevoegde autoriteiten

Ambtenaren van politie en justitie en bepaalde andere autoriteiten kunnen op grond van de wet bevoegd zijn om gegevens van ons te vorderen. Indien wij een dergelijke vordering ontvangen, zullen wij daaraan gehoor geven als wij menen dat wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt of opmerkingen over ons privacybeleid of gebruik wilt maken van je recht op inzage en/of correctie, dan kun je contact opnemen met ons via ggwm@bg.fnv.nl