Beperkte aansprakelijkheid

FNV spant zich in om de vragen en rapporten die via de Gewoon Goed Werk-meter worden geboden, zo goed, compleet en bruikbaar mogelijk te maken.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van rapporten onvolledig en/of onjuist is. FNV kan immers bijvoorbeeld niet controleren of de vragen naar waarheid zijn ingevuld. FNV biedt de rapportages daarom aan zonder enige aanspraak of garantie op juistheid of representativiteit. Dit betekent dat FNV niet aansprakelijk is te stellen voor eventuele schade die zou zijn ontstaan als gevolg van enige onjuistheid, of een gebrek aan representativiteit in een rapport.